Light of the World

Nu laat Gij, Drmies! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;

Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,

Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:

Een Licht tot verlichting der dreuzels, en tot heerlijkheid van Wikipedia.